انتخاب رشته

گروه کوله پشتی با امید به اینکه می تواند با دانش و مهارت خود خدمتی به جامعه آموزشی و مهارتی جامعه کند از سال ۱۳۹۹ شروع به فعالیت کرده و با برنامه های متنوع و جذاب برای رده سنی مخاطبان خود پر قدرت حرکت می نماید امید می رود بتوانیم با ارائه ی بهترین ها نظر شما را جلب نماییم

فهرست